Adresa:

Trg Mladenaca 7a, Novi Sad 

Radno vreme:

09:00 – 19:00 (Pon-Pet) 

Telefonski broj:

+ 381 63 523 844

GENERATOR TORZIONIH POLJA – GTP

Čovek je, kao deo prirode, stvoren od atoma i molekula koji imaju nuklearne i atomske spinove. Budući da je spin izvor torzionih polja, svaka ljudska ćelija stvara svoje vlastito torziono polje.

Torziono polje čoveka nosi sve informacije o njemu i ostavlja kopije u fizičkom vakuumu. Naučnici su utvrdili da ovu informaciju možemo izvući nezavisno od vremena i mesta i preneti je na bilo koji predmet, živi objekat ili samog čoveka.

Više informacija o torzionim poljima, možete pročitati OVDE.

Kako bi se pronašli novi efikasni načini poboljšanja funkcionalng stanja ljudskog organizma, usporavanja starenja i pokretanja skrivenih sposobnosti tela, razvijen je i u praksi testiran uređaj GTP (generator torzionih polja)

GTP je stvoren od strane naučnika Instituta inovacionih tehnologija (Rusija) za proučavanje uticaja torzionog polja na objekte biološkog i nebiološkog porekla (voda, biljke, životinje, ljudi, gorivo, pića, itd.) i prenosa informacija s jednog objekta na drugi. Tokom razvoja uređaja delom su korišćeni teorijski i praktični radovi naučnika Jiang Kanzhena, L. Montagniera, A. V. Bobrova, Akimova, P. Garyaeva i dr.

Sprovedeni su brojni eksperimenti na objektima različitog porekla. Prvi ogledi izvedeni su u Moskvi još 1986. godine, a trenutno se dovršavaju radovi na izradi industrijskih primopredajnika za prenos informacija torzionim poljem.   

Torziono polje GTP-a stvara spin koji rotira u desno, što određuje binarno kodiranje informacija. Ova prisutnost binarnog koda omogućava  kodiranje bilo koje informacije (preuzete npr. sa slike), a interakcija između elementarnih vrtloga omogućuje prenos tih informacija.  Trenutna brzina prenosa informacija je veća od brzine svetlosti.

Izvorna povezanost između vremena, gravitacionog i elektromagnetnog polja ostvaruje se kroz torzijona polja. 

Torziono polje ima sposobnost prolaska kroz fizičke medije bez interakcije s tim medijima, tj. bez gubitka.

Svaki magnet generiše statičko torziono polje – severni pol magneta generiše desni vrtlog, južni pol magneta generiše levi vrtlog. U generatoru, dva severna pola dvaju magneta su usmerena jedan prema drugome, pa tako magneti generirišu desni vrtlog i odbijaju levi vrtlog torzionog polja (negativni).

KARAKTERISTIKE GENERATORA:

Vrsta zračenjaElektrotorzijsko polje
Princip radaElektromagnetno polje + efekt forme 
Napon napajanja210-245 V. 50-60 Hz.
Potrošnja energijeNe više od 10 W.
Vreme pripravnosti uređajaManje od 4 s. (automatsko podešavanje)
Postavljeno vreme rada nakon svakog pokretanja3 min
Radni uslovi uređaja:
– temperatura okolnog vazduha
– relativna vlažnost
– atmosferski pritisak

+5 … +35 °C
Ne više od 95%
70 … 110 kPa.
Dimenzije180 х 160 х 50 mm.
Težina uređajaNe više od 1,2 kg

ELEMENTI GENERATORA:

 1. disk 
 2. indikator napajanja
 3. indikator spremnosti uređaja
 4. indikator rada generatora
 5. taster za pokretanje rada
 6. prekidač za napajanje

Disk generatora je dizajniran za smeštaj spremnika sa Matricom.
Matrica je objekat sa kog se čitaju informacije.

GTP se može koristiti za

 • direktan prenos informacije sa slike (zdrave!) osobe iz mladosti direktno na tu osobu (više informacije o karakteristikama fotografije možete pročitati OVDE),
 • indirektan daljinski prenos informacije sa jednog objekta na drugi, 
 • prenos informacija lekovitih preparata na osobu,
 • normalizaciju metabolizma i hormona vodom aktiviranom pomoću GTP (više informacija o torzionoj vodi možete pročitati OVDE)
 • torzionii prenos informacije duvana (ili alkohola) na vodu koja se koristi kao pomoćno sredstvo pri odvikavanju od pušenja (ili u lečenju alkoholizma)

Na disk se postavlja spremnik – staklena posuda okrenuta naopako (čaša, staklenka i sl.) koja ima ulogu gornjeg diska. Na disk se mogu staviti prirodni preparati, minerali, lekovi itd, to jest sve sa čega želite čitati informaciju. Na staklenku se stavlja predmet ili deo predmeta (kako biološkog, tako i nebiološkog) na koji se informacije prenosi.

GTP je našao svoju primenu i u torzionoj medicini, kao efikasan način:

 • poboljšanja funkcionalnog stanja organizma
 • usporavanja starenja
 • pokretanja skrivenih sposobnosti tela za samoizlečenje.

GTP nema konkretne indikacije primene. Ono stvara desno torziono polje. Desnostrana torziona polja su povoljna za čoveka, poboljšavaju funkcionalnost svih aspekata organizma:

 • povećavaju provodljivost ćelijskih membrana,
 • poboljšavaju metaboličke procese,
 • poboljšava funkcionalno stanje svih ljudskih organa u celini.

Tradicionalna kineska medicina

Saveti pedijatra

Kvantna medicina

Pogledajte video