Adresa:

Trg Mladenaca 7a, Novi Sad 

Radno vreme:

09:00 – 19:00 (Pon-Pet) 

Telefonski broj:

+ 381 63 523 844

Centar za očuvanje i unapređenje zdravlja

O Centru Quantessence

Centar za očuvanje i unapređenje zdravlja – Quantessence

Centar za očuvanje i unapređenje zdravlja Quantessence je osnovan u februaru 2018. godine. Vođeni Hipokratovim rečima da “Mudar čovek treba smatrati zdravlje kao jedan od najvećih blagoslova” u Centru se bavimo temama koje su vezane za prevenciju bolesti odnosno za promociju, očuvanje i unapređenje zdravlja, kako dece tako i odraslih.
Holističkim pristupom, obrađujemo teme iz pedijatrije, klasične i tradicionalne medicine, ishrane, pokušavamo da spojimo saznanja istočne i zapadne medicine, kroz medicinu 21. veka – kvantnu medicinu.


Naš osnovni cilj je očuvanje i unapređenje zdravlja dece i odraslih, rano prepoznavanje zdravstvenih problema i korekcija loših životnih navika. Podizanje svesti pojedinaca i javnosti o važnosti ljudskog zdravlja i očuvanja istog kroz edukaciju o značaju preventivnih mera u očuvanju zdravlja uz primenu najnovijih naučnih dostignuća medicine, kvantne fizike, biohemije i drugih srodnih nauka. Želimo da damo podsticaj pojedincu da učini korak napred za ostvarivanje svojih prava na zdraviji život kroz unapređenje kvaliteta fizičkog i mentalnog zdravlja, promociju zdrave ishrane, razvoj stvaralaštva i lakih životnih veština na polju zdravstvenih pitanja, promociju i buđenje svesti o zdravom načinu življenja, podsticanje na aktivnu i pravilnu psihofizičku aktivnost.


Takođe, u Centru se obavljaju sve neophodne aktivnosti usmerene ka promovisanju znanja iz navedenih naučnih oblasti, saradnja sa srodnim nevladinim organizacijama, udruženjima građana, obrazovnim i zdravstvenim ustanovama u realizaciji projekata, pokretanje inicijativa i uključivanje u razna istraživanja.

Stručni konsultant u Centru je dr Nikolina Ćalasan, specijalista pedijatrije.

dr Nikolina Ćalasan je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2002. godine, i nakon toga je 9 godina radila kao lekar opšte prakse.
Od 2011. godine bila je na specijalizaciji iz pedijatrije na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, a od 2015. godine radi kao pedijatar.

U Srpskom lekarskom društvu u Beogradu, završila je edukacije iz oblasti kvantne medicine i mikrorezonantne terapije, kao i početni nivo akupunkture i homeopatije. Usavršavanja je nastavila na Institutu za praktičnu psihofiziku Moskva, ogranak u Pragu, a od 2020. pohađa edukacije za dobijanje licence Evropske unije za kvantnu medicinu.

Član je brojnih društava i udruženja u zemlji i inostranstvu. Udata je, majka dvoje dece.